job application

'Xây dựng Kỹ năng Cho Cuộc sống' trong ngành khách sạn
Các kỹ năng bạn đạt được trong ngành khách sạn rất đa dạng, có thể đưa bạn đến bất cứ đâu và sẽ tồn tại suốt đời. Các đối tác của chúng tôi tại job.sweets.vn rất đam mê xây dựng và phát triển các bộ kỹ năng giúp bạn tự tin để tiến bộ trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, bất kể đó là gì.

Đằng sau mỗi địa điểm là những người đồng đội tuyệt vời, những người không ngại làm rung chuyển mọi thứ và cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt, hoàn thiện kỹ năng của họ, đội ngũ lãnh đạo và hỗ trợ, v.v.! Cơ hội phát triển là vô tận.

If you love food, serving people and making others happy we want to meet you.

Your job is to give people the best experience possible by providing the best food, service and astrosphere. If you like working with people and know how to smile :)
Please apply today and if suitable we will contact you via phone for first round interview.